Foredragsholder Hugo Mortensen - ”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”

Kære besøgende,

Hvordan_man_kommer_Hugo_MortensenHugo Mortensen kom til verden i midten af april 1945. Han voksede op i et typisk arbejderkvarter i Aalborg, hvor hans far var fabriksarbejder og moderen hjemmegående.

Hans skolegang var ingen succes. Han gik på tre forskellige skoler, men ingen af dem mestrede at fange hans interesse. Dovenskab, slaskeri og almindelig slendrian var hans varemærke. Hans akademiske fundament blev en mellemskoleeksamen – erhvervet efter 5 års intense studier – hvor normalen var 4 år. Specielt et alvorligt kundskabsmæssigt kiks – på flere områder – gjorde, at han gik i 3. mellem to gange.

Efter skolegangen søgte han ind til Søværnet, hvor hans ønske om en officers-karriere ikke kunne opfyldes pga. dårlige skolepapirer. Desuden søgte han på officersskolen to gange – og dumpede begge gange med et næsten hørligt brag. Søgte herefter ansættelse ved politiet, som formentlig fattede så megen medlidenhed med ham, at man lod ham slippe ind.

43½ år gjorde han tjeneste i politikorpset. Dels nogle år som ordenspolitimand i København, herefter ca. 3 år i fremmedpolitiet, kriminalpolitiet i Glostrup blev også belemret med hans tilstedeværelse – inden han i sommeren 1975 tiltrådte tjeneste ved Politiets Efterretningstjeneste, hvor han gjorde tjeneste indtil den endelige afsked med udgangen af april 2010.

Siden har han så småt affundet sig med en stilfærdig tilværelse i selskab med konen – der varter ham op på alle måder. Han er nemlig gift efter ”den gamle ordning”, hvor koner som en naturlig ting sørger for mandens velbefindende.